Jakość wody basenowej spełnia wymogi fizykochemiczne i mikrobiologiczne rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

go

  RAPORT DZIENNY - (PONIEDZIAŁEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

go

  RAPORT DZIENNY - (WTOREK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

go

  RAPORT DZIENNY - (ŚRODA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

go

  RAPORT DZIENNY - (CZWARTEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mv)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-
go

  RAPORT DZIENNY - (PIĄTEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mv)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

go

  RAPORT DZIENNY - (SOBOTA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

 

go

  RAPORT DZIENNY - (NIEDZIELA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

-

-

-

-

 

go

WYNIKI BADAŃ WODY 2018

STYCZEŃ

DATA

Dokument

02.01.2018

wbwT_20170102.pdf

15.01.2018

wbwT_20170115.pdf

29.01.2018

wbwT_20170129.pdf

LUTY

DATA

Dokument

01.02.2018

wbwT_20170201.pdf

07.02.2018

wbwT_20170207.pdf

12.02.2018

wbwT_20170212.pdf

14.02.2018

wbwT_20170214.pdf

26.02.2018

wbwT_20170226.pdf

MARZEC

DATA

Dokument

12.03.2018

wbwT_20180312.pdf

19.03.2018

wbwT_20180319.pdf

26.03.2018

wbwT_20180326.pdf

KWIECIEŃ

DATA

Dokument

04.04.2018

wbwCz_20180404.pdf

09.04.2018

wbwT_20180409.pdf

23.04.2018

wbwT_20180423.pdf

MAJ

DATA

Dokument

07.05.2018

wbwT_20180507.pdf

29.05.2018

wbwT_20180529.pdf

CZERWIEC

DATA

Dokument

04.06.2018

wbwT_20180604.pdf

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2018 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2018.pdf

2.

harmonogram_PPWIS_2018.pdf

go

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Nadzór nad jakością wody na pływalniach
w Centrum Park Chojnice

LP.

Dokument

1.

ChP-01/2017

go

Działania naprawcze

28.05

W dniu 28.05.2018 w godzinach popołudniowych ok. 14:00 ratownik będący na zmianie usunął z niecki rekreacyjnej niewielką ilość kału.

W związku z powyższym niecka została wyłączona z użytkowania dla klientów.

W godzinach nocnych nastąpi:
- szokowe chlorowanie,
- płukanie filtrów wodą o odpowiednich parametrach pH i Cl,
- w/w wartości utrzymane zostaną przez okres ponad 2,5 godziny,
- następnie przywrócimy parametry wody do wartości zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

W dniu jutrzejszym (29.05.) akredytowane Laboratorium Analityczne w Tucholi pobierze próbki wody z niecki rekreacyjnej w celu dokonania badań kontrolnych, mających zapewnić pełne bezpieczeństwo kąpiącym się.

01.06

W dniu 01.06.2018 r. otrzymaliśmy drogą mailową sprawozdanie z badań na obecność bakterii Escherichia coli. Wynik analiz jest 0.

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.